Friday, 19 August 2022

ราชกิจจาฯประกาศยกระดับมาตรการโควิดฉบับเต็ม ปชช.ผ่อนคลายไม่ค่อยระมัดระวังตัว
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) เชื้อโควิด-19 ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นในเดือนเมษายน 2564

สนับสนุนโดย ufabet | betflix | ดูซีรีย์ออนไลน์