Saturday, 20 August 2022

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ขยายอายุ แท็กซี่ มิเตอร์ จาก 9 ปี เป็น 12 ปี
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบมาตรค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI- METER) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

สนับสนุนโดย ufabet | betflix | ดูซีรีย์ออนไลน์