Thursday, 21 October 2021

รายชื่อ 10 จังหวัด ประชากรได้รับวัคซีนโควิดเกิน 50%


จากกรณี นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข รายงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ (22 ก.ย. 64) เพิ่มขึ้นจำนวน 646,519 โดยแบ่งเป็น เข็มที่หนึ่ง 240,789 ราย, เข็มที่สอง 404,841 ราย และเข็มที่สาม 889 ราย

หากคิดเป็นภาพรวมการฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 46,669,535 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 29,741,899 ราย, เข็มที่สอง 16,303,999 ราย และเข็มที่สาม จำนวน 623,637 ราย

ส่งผลให้ 10 จังหวัดที่ได้รับวัคซีนครอบคลุมประชากรทั้งหมดเกิน 50% ได้แก่

– กรุงเทพมหานคร

– ปทุมธานี

– สมุทรสาคร

– สมุทรปราการ

– ฉะเชิงเทรา

– ชลบุรี

– พระนครศรีอยุธยา

– พังงา

– ภูเก็ต

– ระนอง

แจกส่วนลดลาซาด้า

ขณะเดียวกัน จะมีการรณรงค์ใหญ่ในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนื่องในวันมหิดล (24 กันยายน) ซึ่งเป็นวันสำคัญ และความสำคัญต่อการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย จะมีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโรคให้ได้ 1,000,000 โดส ซึ่งรวมเข็มที่ 1-3

แจกส่วนลดลาซาด้า

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน