Tuesday, 7 December 2021

ลุงเร่ร่อนแจ้งความ เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสาดน้ำร้อนใส่ไล่ออกจากร้าน
ลุงเร่ร่อนแจ้งความ เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสาดน้ำร้อนใส่ ยอมรับว่าเมาไปขอข้าวกิน แต่ก็ไปประจำ ตอนเกิดเหตุหยอกล้อกับลูกจ้างร้านอยู่