Saturday, 4 December 2021

วัคซีน ChulaCov19 เดินหน้าระยะ 3 ประสิทธิภาพสูง เท่า ไฟเซอร์ คาดใช้กลางปี65


วัคซีน ChulaCov19 เดินหน้าระยะ 3 ประสิทธิภาพสูง เท่า ไฟเซอร์ คาดใช้กลางปี65

วันที่ 20 พ.ย. 2564 เวลา 08:26 น.

วัคซีน ChulaCov19 เดินหน้าระยะ 3 ผลทดลองในคนระยะ 2 ประสิทธิภาพสูง เท่า ไฟเซอร์ คาดใช้จริงกลางปี 2565

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความคืบหน้าวัคซีนโควิด-19 ของจุฬาฯ ว่า ขณะนี้วัคซีน ChulaCov19 วัคซีนเทคโนโลยี mRNA ที่จุฬาฯ ผ่านการทดลองในคนระยะที่ 2 แล้ว อยู่ระหว่างวิเคราะห์รายละเอียด

ผลสรุปเบื้องต้นวัคซีนมีความปลอดภัย ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงมากกว่าผู้ติดเชื้อธรรมชาติ ได้ประสิทธิภาพสูงไม่ด้อยกว่าวัคซีน Pfizer ที่เป็นเทคโนโลยีเดียวกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเข้าสู่การทดลองในคนระยะที่ 3 เทียบกับ Pfizer เพื่อเห็นว่าไม่ได้ด้อยกว่า ซึ่งได้ผลิตวัคซีนบรรจุขวด Made in Thailand เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอทดสอบคุณภาพ หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน จะเริ่มรับอาสาสมัครได้ก่อนสิ้นปีนี้ ฉีดจริงต้นปีหน้า ดูผลในเดือนมีนาคม 2565 เพื่อรวบรวมข้อมูลขึ้นทะเบียนในภาวะฉุกเฉิน หากเป็นไปตามแผนคาดจะได้ใช้จริงกลางปี 2565