Wednesday, 27 October 2021

วัดโพชนไก่ ทำฮือฮา ตั้งกฎจัดระเบียบวิญญาณ อยู่วัดนี้ต้องห้ามหลอกผี ให้เลขได้อย่างเดียว
วัดโพธิ์รัตนาราม หรือวัดโพชนไก่ สิงห์บุรี ตั้งกฎจัดระเบียบวิญญาณ จะอยู่วัดนี้ต้องห้ามหลอกผี ให้เลขได้เท่านั้น