Saturday, 4 December 2021

วิษณุแจงกม.คู่ชีวิตร่างเสร็จแล้วเสนอสภาสมัยประชุมนี้วิษณุ เครืองาม เผย ร่างพรบ.ชีวิตคู่จัดทำเสร็จแล้ว ให้เพศเดียวจดทะเบียนสมรสกันได้ ไม่ต้องแก้กม.แพ่งและพาณิชย์ ถือว่าได้ยอมรับสถานะกันแล้ว