Wednesday, 27 October 2021

วิสามัญโจรใต้ 5 รายหลังเจรจามอบตัวไม่เป็นผล
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจวิสามัญโจรใต้ 5 รายหลังเจรจามอบตัวไม่เป็นผล เนื่องจากคนร้ายยิงตอบโต้เพื่อเปิดทางหนี