Tuesday, 7 December 2021

ศบค.เผยทั่วประเทศติดโควิดลดลง ห่วงคลัสเตอร์ใหม่โผล่หลายจังหวัด – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


ศบค.เผยทั่วประเทศติดโควิดลดลง ห่วงคลัสเตอร์ใหม่โผล่หลายจังหวัด

วันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 14:02 น.

ศบค. รายงาน ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 6,978ราย เสียชีวิต 62 ราย เป็นเด็ก 2 ราย ไม่ได้รับวัคซีน เผยภาพรวมติดเชื้อทั่วประเทศลดลง แต่ยังพบคลัสเตอร์ใหม่ในหลายจังหวัด

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 พ.ญ.สุมณี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงฯกรมควบคุมโรคศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค. รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 6,978ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,387 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 237 ราย จากเรือนจำ346 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 8 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,989,473 ราย อยู่อันดับที่ 24 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 62 ราย / ยอดสะสม 19,826 ราย เป็นชาย29 ราย หญิง 33 ราย อายุระหว่าง9-102 ปี เป็นชาวไทย 58 ราย เมียนมา 4 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 45 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 11 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 4 รายเป็นเด็ก 2 ราย อายุ 9 ปีและ 13 ปี ไม่ได้รับวัคซีน โดยจังหวัดภาคใต้เสียชีวิตรวมกันมากที่สุด 23 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อในพื้นที่ คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น7,697ราย ยอดสะสม 1,873,184 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 97,463 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก1,877 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 423 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 9 พ.ย.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 81,761,062 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 44,355,673ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 34,760,830 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 2,644,559ราย เฉพาะวันที่ 9 พย. 64 ฉีดวัคซีนยอดรวม 792,255 ราย

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 864 ราย 2.สงขลา 479 ราย 3.เชียงใหม่ 380 ราย 4.ปัตตานี 356 ราย 5.สมุทรปราการ 233 ราย 6.นครศรีธรรมราช 224 ราย 7.ชลบุรี 203 ราย 8.ยะลา 202 ราย 9.นราธิวาส 192 ราย และ 10.สุราษฎร์ธานี 183 ราย

-ภาพรวมผู้ติดเชื้อทั่วประเทศลดลงอย่างชัดเจน และสัดส่วนภาพรวมต่างจังหวัดอยู่ที่ 62% ชายแดนใต้ 18% กรุงเทพฯและปริมณฑล 20% สำหรับทิศทางแนวโน้มผู้ติดเชื้อในแต่ละภาค ประกอบด้วย ภาคกลางส่วนใหญ่มีทิศทางลดลง แต่ที่ต้องเฝ้าระวังจากการติดเชื้อเป็นหลักหน่วยและหลักสิบ มี 2 จังหวัด คือ จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาท ส่วนภาคตะวันออก ส่วนใหญ่มีทิศทางลดลง มีจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงและทรงๆ คือ จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว ขณะที่ภาคตะวันตก จังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งทิศทางผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลง ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดที่ยังมีผู้ติดเชื้อทรงตัวคือ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพัทลุง ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จะเห็นว่ายอดของผู้ติดเชื้อลดลงจากจุดสูงสุดแต่ก็ต้องยังคงต้องมีการเฝ้าระวังต่อไป ขณะเดียวกัน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวัง และจับตาที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี เนื่องจากยังมีทิศทางคงที่ ไม่ได้มีผู้ติดเชื้อลดลง ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลง คือ จังหวัดระนองและจังหวัดภูเก็ต ในขณะที่จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ยังคงมีทิศทางแนวโน้มผู้ติดเชื้อทรงตัวและมีรายงานผู้ติดเชื้อเป็นหลักสิบ ส่วนภาคเหนือตอนบนจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อยังต่อเนื่องทิศทางแนวโน้มไม่ลดลง คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย สำหรับภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดที่ยังต้องเฝ้าระวังคือ จังหวัดพิษณุโลก และภาคอีสานทั้งภาค อีสานตอนบนและภาคอีสานตอนล่าง ส่วนใหญ่ทุกจังหวัดมีทิศทางแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลง

-ในส่วนคลัสเตอร์ใหม่ในโรงงานและสถานประกอบการพบในหลายจังหวัด ประกอบด้วย กทม. เพชรบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี เชียงใหม่ สระแก้ว และสุราษฎร์ธานี ขณะที่คลัสเตอร์ตลาดพบที่ กทม. เชียงใหม่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ นครสวรรค์ ขอนแก่น ส่วนคลัสเตอร์พิธีกรรมทางศาสนา ทั้งงานบวชและทอดกฐิน คือ ที่ จ.ยโสธร ร้อยเอ็ด คลัสเตอร์งานศพพบที่ จ.พะเยา สระแก้ว เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างพบที่ จ.เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ลำพูน อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี คลัสเตอร์เรือนจำพบที่ จ.นครราชสีมา กทม. ศรีสะเกษ เชียงใหม่ สุพรรณบุรี