Tuesday, 24 May 2022

ศาลปล่อยตัวชั่วคราว”อานนท์ นำภา”กำหนด 8 เงื่อนไขคุมเข้ม – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


ศาลปล่อยตัวชั่วคราว”อานนท์ นำภา”กำหนด 8 เงื่อนไขคุมเข้ม

วันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 20:14 น.

ศาลอาญากรุงเทพใต้ปล่อยตัวชั่วคราว “อานนท์ นำภา” แกนนำกลุ่มราษฎร์ 3 เดือนถึง 28 พ.ค.ตีวงเงินประกัน 200,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขเข้ม 8 ข้อ

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. เวลา 19.00 น. นายอานนท์ นำภา ทนายความสิทธิมนุษยชน และแกนนำกลุ่มราษฎร์ ซึ่งถูกคุมขังอยู่นานเกือบ 7 เดือนภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ได้รับการปล่อยตัวแล้ว โดยมี บรรดาญาติและเพื่อนๆไปรอต้อนรับจำนวนมาก 

สำหรับ การปล่อยตัวอานนท์ เกิดขึ้นหลังศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว 2 คดี ได้แก่ความผิดตามมาตรา 112 จากกรณีปราศรัยม็อบครบรอบ 1 ปี ‘แฮร์รี พอตเตอร์’ ที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร หรือ BACC เมื่อ 3 ส.ค.64 และความผิดตามคดี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ม็อบ 18 พ.ย. 64 ที่แยกราชประสงค์ โดยให้วางหลักทรัพย์ จำนวนรวม 200,000 บาท และวางเงื่อนไข 8 ข้อ รวมห้ามทำกิจกรรมเสื่อมเสียสถาบันกษัตริย์ และศาล ติดกำไร EM ห้ามออกจากเคหะสถานในยามวิกาลและอื่นๆ

ทั้งนี้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ออกเอกสารข่าวเผยเเพร่คำสั่งประกันนายอานนท์ นำภา ความว่า นายนรเศรษฐ นาหนองตูม ทนายความได้ยื่นคำร้อง ขอปล่อยชั่วคราว นายอานนท์ นำภา จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ อ1671/2564 และในคดี หมายเลขดำที่ อ1802/2564 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ บริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS)

ซึ่งคณะผู้บริหาร ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ร่วมกันพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและเอกสารประกอบแล้ว มีคำสั่งดังนี้ “เห็นว่าแม้จำเลยเคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการขอปล่อยตัวชั่วคราวและศาลเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วครั้งหนึ่ง จนจำเลยต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจนถึงปัจจุบัน การที่จำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันนี้ โดยอ้างเหตุผลและสมัครใจเสนอเงื่อนไข การขอปล่อยตัวชั่วคราวมาหลายข้อว่า จำเลยจะไม่กระทำการใดอันทำให้เกิดความเสื่อมเสีย ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจะไม่ก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองอีก และจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ของศาลอย่างเคร่งครัดนั้น การที่จำเลยเสนอเงื่อนไขมาจึงน่าเชื่อว่าเงื่อนไขดังกล่าวน่าจะควบคุมพฤติกรรมของจำเลยได้ว่า หากปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยจะไม่ไปก่อภัยอันตรายหรือก่อความเสียหาย ที่เกิดจากการปล่อยตัวชั่วคราวอีก ดังนี้ จึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เสนอต่อศาล สักช่วงเวลาหนึ่ง มีกำหนด 3 เดือน (ครบกำหนดวันที่ 28 พฤษภาคม 2565)

ตีราคาหลักประกัน 200,000 บาท ยึดหลักประกัน ทำสัญญาประกัน ให้ตรวจคืนหลักประกันเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุด ระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีกำหนดเวลา เห็นควรกำหนดเงื่อนไขดังนี้

1.ห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือด้อยค่าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาลในทุกด้าน

2.ห้ามจำเลยกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล

3.ห้ามจำเลยโพสต์ข้อความที่เป็นการยั่วยุ ปลุกปั่น หรือชักชวนให้มวลชนเข้าร่วม

4. กิจกรรมชุมนุมในสื่อโซเชียลมีเดียหรือเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย ในบ้านเมือง

5.ห้ามจําเลยออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 19.00 น.-06.00 น. ของวันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล

6.ห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล

7.ให้จําเลยมารายงานตัวต่อศาลทุกๆ 30 วัน นับแต่วันที่ปล่อยตัวชั่วคราว (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

8.ให้จำเลยติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM เพื่อจำกัดระยะเวลาเดินทาง ศาลอาญากรุงเทพใต้

ขอชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่า เนื่องจากจําเลยเสนอเงื่อนไข รวมถึงให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนั้น ศาลจึงเห็นควรให้โอกาสจำเลย โดยการปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจำกัดเพียง 3 เดือน เมื่อครบกำหนดแล้วนายอานนท์ นำภา ต้องถูกกักขัง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เว้นแต่จะมีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง หากนายอานนท์ นําภา ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจำกัดและเมื่อครบกำหนดปล่อยตัวชั่วคราว ให้ นายอานนท์ นำภา มารายงานตัวต่อศาลและให้ผู้ประกันส่งตัวนายอานนท์ นำภาต่อ ศาลในวันที่ 28 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัตินั้นเป็นการกำหนดตามที่นายนรเศรษฐ นาหนองตูม ทนายความของนายอานนท์ นำภา เสนอต่อศาลและนายอานนท์ นำภา ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยสมัครใจ หากศาลกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวสนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com