Friday, 22 October 2021

ศาลแพ่งนัดฟังคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ คดีฟ้องเพิกถอน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 8 ต.ค.


ศาลเเพ่งนัดฟัง คดีฟ้องเพิกถอน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรือไม่ กรณีกลุ่มไอลอว์-ม็อบคณะราษฎรฟ้องเพิกถอน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 8 ต.ค. 

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีที่นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์), นางชุมาพร แต่งเกลี้ยง ตัวแทนกลุ่มเฟมินิสด์ปลดแอก และนายอรรถพล บัวพัฒน์ หรือครูใหญ่ แนวร่วมม็อบคณะราษฎร ได้ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา,พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์, สำนักนายกรัฐมนตรี, กองบัญชาการกองทัพไทย, กระทรวงการคลัง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลยที่ 1-6 ขอให้เพิกถอนข้อกำหนดที่ออกตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ. 2548 และละเมิด เรียกทุนทรัพย์ชดใช้ 4,500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้ผู้ฟ้องยังขอคุ้มครองชั่วคราวและขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินให้ระงับการบังคับใช้ประกาศและข้อกำหนดทั้ง 2 ฉบับ

ทั้งนี้ศาลแพ่งรับคำฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำ พ.4639/2564 โดยกำหนดนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ในส่วนของคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวนั้น ภายหลังมีการไต่สวนพยานจนเสร็จสิ้น ศาลแพ่งได้นัดฟังคำสั่ง คำขอคุ้มครองชั่วคราวในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.

สำหรับคดีนี้โจทก์ฟ้องสรุปว่า โจทก์ทั้งสามคนถูกดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯและประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบฯ จากการร่วมปราศรัยในการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการ ชุมนุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวเป็นการจำกัดการใช้เสรีภาพในการ แสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย