Saturday, 3 December 2022

สตช.แจงทำอย่างไร ไม่ให้ผิดกม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


สตช.แจงทำอย่างไร ไม่ให้ผิดกม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 31 พ.ค. 2565 เวลา 21:48 น.

สตช.แจงทำอย่างไร ไม่ให้ผิดกม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แจงอย่าตกใจวิตกกังวลมากจนเกินไป

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กล่าวว่า ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “กฎหมาย PDPA” จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ และเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ประชาชนอาจเกิดความวิตกกังวล

อย่างไรก็ตาม สตช.พบว่าประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในตัวกฎหมาย นอกจากนี้ได้มีการส่งต่อข้อความที่มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดต่อกฎหมายดังกล่าว สตช.จึงขอประชาสัมพันธ์ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว ดังนี้

1. การถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอที่ติดภาพของบุคคลอื่นโดยไม่เจตนา และไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลที่ถูกถ่าย หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว สามารถทำได้

2. การโพสต์ภาพหรือคลิปวิดีโอที่ติดภาพของบุคคลอื่นในสื่อสังคมออนไลน์ หากทำเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ไม่แสวงหากำไรทางการค้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย สามารถทำได้

3. การติดกล้องวงจรปิดภายในบ้าน ไม่จำเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือน หากติดเพื่อป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัย

4. การทำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมก่อน ในกรณีดังนี้

4.1. เป็นการทำตามสัญญา

4.2. เป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจ

4.3. เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิต หรือร่างกายของบุคคล

4.4. เป็นการใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติ

4.5. เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

4.6. เป็นการใช้เพื่อปกป้องประโยชน์ หรือสิทธิของตน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ ที่เพิ่งจะมีการบังคับใช้ ดังนั้นอาจจะมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียด ข้อปฏิบัติของกฎหมายดังกล่าว เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป สตช.ยังขอความร่วมมือไปยังประชาชนให้งดส่งต่อข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว เพราะอาจทำให้ถูกผู้ไม่หวังดีอาศัยความเข้าใจผิดดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสนับสนุนโดย ufabet | betflix | ดูซีรีย์ออนไลน์