Monday, 6 December 2021

สธ.แนะฉีดวัคซีนแล้วต้องเช็คข้อมูลหมอพร้อมขึ้นตรงหรือไม่ปลัดสธ.สั่งประสานหน่วยบริการและผู้รับผิดชอบโครงการฉีดวัคซีนโควิด 19 เร่งบันทึกผลการฉีดให้เป็นปัจจุบันใน “หมอพร้อม” แนะประชาชนตรวจสอบข้อมูลหากไม่มีหรือไม่ถูกต้อง