Saturday, 4 December 2021

สปสช.ชี้ไข้หวัดใหญ่อันตรายถึงชีวิตชวนคนไทยฉีดวีคซีนฟรีถึงสิ้นปีสปสช.เชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีวันนี้ถึง 31 ธ.ค.ชี้เป็นโรคที่เสี่ยงเสียชีวิตสูงโดยเฉพาะคนไช้กลุ่ม 7 โรคเสี่ยง