Friday, 22 October 2021

สาวร้านเสริมสวยเจอกระเป๋าหล่น ข้างในมีเงิน 8 หมื่น รีบตั้งสติโทรหาตำรวจ
สาวร้านเสริมสวยเจอกระเป๋าหล่น ข้างในมีเงิน 8 หมื่น รีบตั้งสติโทรหาตำรวจ สุดท้ายส่งคืนให้เจ้าของซึ่งเป็นคุณยายที่ทำเงินหล่นเอาไว้