Monday, 18 October 2021

สาเหตุ ปรีชา จันทร์โอชา รอด ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ หลัง ป.ป.ช. ลงมติให้ไม่ได้จงใจปกปิด


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ​ (ป.ป.ช.)​ มีมติ 8 ต่อ 1 เสียง เห็นว่า พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา  น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)  ที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเท็จและเอกสารประกอบ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ จำนวน 7 รายการ เช่น กรณีมิได้แจ้งถือครองบ้านใน จ.พิษณุโลก รวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากของนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ภริยา

 

 


 

โดย กรรมการป.ป.ช. เสียงข้างน้อย 1 เสียง คือ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ สำหรับเหตุผลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสียงข้างมากเห็นว่า พล.อ.ปรีชา ไม่ได้จงใจแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ เพราะเปรียบเทียบทรัพย์สินที่มีกับที่ไม่แจ้งห่างกันมาก เงินที่เอามาซื้อทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้ง เป็นเงินที่มีมาก่อนที่มีหน้าที่ต้องแจ้ง และเป็นเงินของลูกซึ่งไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วย

 


 

 

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน