Monday, 6 December 2021

สำนักพระราชวังเผยคลิปภาพจำลองอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – โพสต์ทูเดย์ พระราชสำนัก


สำนักพระราชวังเผยคลิปภาพจำลองอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.9

วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 19:58 น.

สำนักพระราชวังเผยแพร่ วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่9 ที่ก่อสร้างบริเวณสนามม้านางเลิ้งเดิม คาดแล้วเสร็จภายในปี67 เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพฯเนื้อที่279ไร่

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64 สำนักพระราชวัง ได้เผยแพร่ วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำ ซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ

พื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างขึ้นในบริเวณพื้นที่ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสนามม้านางเลิ้งเดิม ถนนพิษณุโลก ซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชน ครอบคลุมพื้นที่ 279 ไร่ เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่ปี2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567

จุดเด่นสำคัญของอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ คือ เป็นที่ตั้งของ “พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯแห่งนี้

นอกจากนี้ยังมีการออกแบบภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้แก่ บ่อน้ำเลข๙ , สะพานเลข๙ , สะพานหยดน้ำพระทัย , สะพานไม้เจาะบากง