Thursday, 21 October 2021

สำรวจตลาด "ช่วงกินเจ" ผักถูกปรับขึ้น หลังเหตุการณ์น้ำท่วม
ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาผักสดในช่วง เทศกาลกินเจ พบราคาผักถูกปรับขึ้น หลังเหตุการณ์น้ำท่วม