Tuesday, 7 December 2021

สินแพทย์ ออกประกาศเรื่อง วัคซีนโมเดอน่า


วันนี้ (22 ต.ค.2564) โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ออกประกาศเรื่อง วัคซีนโมเดอน่า โดยระบุว่า เนื่องจาก ทางองค์การเภสัชกรรมยังไม่ยืนยันกำหนดการจัดส่งวัคซีนที่แน่ชัด แต่คาดว่าจะได้รับล็อตแรกในเดือน ธันวาคม ปีนี้ เครือโรงพยาบาลสินแพทย์จึงขออนุญาตทำการเลื่อนวันในการฉีดใหม่ ดังนี้

สินแพทย์ ออกประกาศเรื่อง วัคซีนโมเดอน่า

สำหรับท่านที่อยู่ใน กลุ่ม 1 ได้เลือกวันรับวัคซีนไว้แล้ว ระบบจะเลื่อนคิวในการฉีดไปอยู่ระหว่าง สัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งการจัดเรียง ลำดับยังคงเป็นไปตามลำดับเดิม เมื่อทางโรงพยาบาล ได้รับแจ้งวันรับวัคซีนที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยท่านสามารถเลือกวันและเวลาใหม่ได้ ผ่านทาง link เดิม ที่ทาง รพ. ได้จัดส่งทาง sms ก่อนหน้านี้
 

สำหรับท่านที่อยู่ในลำดับ กลุ่มที่ 2 – 10 โรงพยาบาลจะส่ง SMS ให้ท่านอีกครั้ง เมื่อมีความคืบหน้า ในการได้รับวัคซีนจัดสรรเพิ่มเติมเข้ามา เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณ ในความไว้วางใจที่ท่านมีให้เสมอมา”

สินแพทย์ ออกประกาศเรื่อง วัคซีนโมเดอน่า

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน