Saturday, 4 December 2021

ส่งผู้ต้องหาโกง "เราเที่ยวด้วยกัน" กว่าร้อยคน ให้อัยการสั่งฟ้อง มูลค่าเสียหาย 100 ล้านส่งผู้ต้องหาโกง "เราเที่ยวด้วยกัน" กว่าร้อยคน ให้อัยการสั่งฟ้อง มูลค่าเสียหาย 100 ล้าน  ตำรวจเผยโกง “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” เสียหายกว่า 100 ล้านบาท ส่งตัวผู้ต้องหากว่าร้อยคนให้อัยการสั่งฟ้อง ลั่นยอมความไม่ได้ จ่อดำเนินคดีถึงที่สุด