Saturday, 4 December 2021

“หมอยง”แจงปม วัคซีนโควิดบริษัทผู้ผลิตไม่ขายตรงให้ภาคเอกชน – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


“หมอยง”แจงปม วัคซีนโควิดบริษัทผู้ผลิตไม่ขายตรงให้ภาคเอกชน

วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 10:40 น.

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก แจง ปม โควิด-19 วัคซีน บริษัทผู้ผลิตจะไม่ขายโดยตรงให้ภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan”ว่า โควิด-19 วัคซีน บริษัทผู้ผลิตจะไม่ขายโดยตรงให้ภาคเอกชน

โควิดวัคซีน ที่ใช้อยู่ การขึ้นทะเบียนจะอนุญาติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น

บริษัทจะไม่ยอมขายให้ภาคเอกชนโดยตรง เพราะการเร่งการผลิต พัฒนา และใชในภาวะฉุกเฉิน

การเกิดอาการแทรกซ้อน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว บริษัท จะให้ทางรัฐบาลรับผิดชอบ ได้เลย ทั้งระยะสั้นระยะยาว ถ้าขายให้เอกชน ภาคเอกชนจะรับผิดชอบได้อย่างไร จึงต้องขายให้ภาครัฐ หรือองค์กรที่เป็นตัวแทนของรัฐ ทางรัฐเองจึงต้องมีงบประมาณไว้สำหรับในการเกิดอาการข้างเคียง ให้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอการตรวจสอบถูกผิด อย่างเช่น ขณะนี้จะมีงบประมาณผ่าน สปสช มาชดเชย

ในส่วนของภาคเอกชน เช่นวัคซีน Moderna ที่ใช้อยู่ ทางภาคเอกชนจะต้องให้องค์การเภสัช เป็นตัวแทนของรัฐ ในการจัดซื้อ และทุกโดสของ วัคซีน จึงต้องมีการทำประกัน ในการชดเชย ถ้าเกิดเหตุการณ์แทรกซ้อนเกิดขึ้น

แน่นอนราคาของวัคซีนในภาคเอกชน จึงต้องบวกค่าขนส่ง การเก็บรักษา และค่าประกัน (แต่ละโดสไม่ถูกเลย) เข้ามารวมในราคาวัคซีน

ถึงแม้ว่าจะมีกฎเกณฑ์ดังกล่าว ถึงแม้จะมีเงิน เมื่อของมีน้อย ผู้ขายก็ย่อมถือไพ่ เหนือกว่าแน่นอน