Monday, 18 October 2021

"หมอวรงค์" ส่งสารถึง "รุ้ง ปนัสยา" เชิญมานั่งคุย หวังดึงออกจากกะลา จะได้ตาสว่างขึ้น
“หมอวรงค์” ส่งสารถึง “รุ้ง ปนัสยา” เชิญมานั่งคุย หวังดึงออกจากกะลา จะได้ตาสว่างขึ้น