Monday, 18 October 2021

อังกฤษถอด “ไทย” พ้นกลุ่มประเทศบัญชีแดง มีผล 11 ต.ค.


ไทยแลนด์
Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP

อังกฤษ ถอด ไทย พ้นกลุ่มประเทศบัญชีแดง เดินทางเข้าพื้นที่ไม่ต้องกักตัว 10 วัน มีผล 11 ต.ค.

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ทวีตข้อความระบุว่า ประเทศไทยได้ถูกถอดออกจากรายชื่อประเทศในบัญชีแดงของอังกฤษ มีผลตั้งแต่เวลา 00.40 น. ของวันที่ 11 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ อังกฤษได้ปรับลดรายชื่อประเทศที่อยู่ในบัญชีแดงจาก 54 ประเทศลงเหลือ 7 ประเทศ โดยหนึ่งในนั้นรวมถึงประเทศไทย ซึ่งหมายความว่า ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยเข้าไปยังอังกฤษจะไม่ต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน โดยต้องออกค่าใช้จ่ายเองอีกต่อไป แต่สำหรับคนที่เดินทางเข้าไปยังอังกฤษก่อนหน้านั้นจะยังคงต้องทำตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่อยู่ในบัญชีแดงเช่นเดิม

นายแกรนท์ ชาร์ปปส รัฐมนตรีคมนาคมของอังกฤษระบุว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ และเป็นการแสดงถึงก้าวต่อไปในการเปิดประเทศสำหรับการเดินทาง

การปรับลดรายชื่อประเทศในบัญชีแดงของอังกฤษถูกมองว่าเป็นการกระทำเพื่อช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการบิน และเปิดทางให้ครอบครัวที่ต้องแยกจากกันในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง

โดยประเทศที่อังกฤษยังคงไว้ในบัญชีแดง 7 ประเทศ ประกอบด้วยปานามา โคลอมเบีย เวเนซุเอลา เปรู เอกวาดอร์ เฮติ และสาธารณรัฐโดมินิกัน

ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการถอดรายชื่อประเทศไทยออกจากบัญชีแดงในครั้งนี้ว่า สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังอังกฤษหรือชาวอังกฤษที่ต้องการเดินทางกลับมาประเทศ มีเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศ ดังนี้

เงื่อนไขที่ 1 : ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศ Red List

 • กักตัวแบบ Hotel Quarantine จำนวน 10 วัน มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2,250 ปอนด์ต่อคน
 • ตรวจ Pre-Departure Covid Test
 • ตรวจ Covid Day 2 และ Day 8
 • ไม่มีสิทธิใช้ Test to Release Scheme ใน Day 5

เงื่อนไขที่ 2 : ผู้ที่มาจากประเทศอื่นๆ Rest of the World (ROW) และต้องไม่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศ Red List ใน 10 วันก่อนหน้า แบ่งออกเป็น

1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว 2 โดส

 • ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรอง ซึ่งปัจจุบันมี 4 ชนิด ได้แก่ Pfizer, Moderna, AstraZeneca และ Janssen
 • หรือได้รับวัคซีนจากประเทศที่ได้รับการรับรอง เช่น UK, USA, EU, Australia และอื่นๆ (ไม่มีประเทศไทย)
 • สามารถเป็นวัคซีนผสมได้ แต่ต้องเป็นใน 4 ชนิดที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
 • มีเอกสาร Vaccine Certificate ที่ระบุข้อมูลครบถ้วน เป็นภาษาอังกฤษ
 • ไม่ต้องกักตัวใดๆ
 • ไม่ต้องตรวจ Pre-Departure Covid Test
 • ตรวจ Covid Day 2 เท่านั้น

2. ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือยังได้รับวัคซีนไม่ครบ

 • ต้องกักตัวแบบ Self Isolation ในที่พัก จำนวน 10 วัน
 • ตรวจ Pre-Departure Covid Test
 • ตรวจ Covid Day 2 และ Day 8
 • มีสิทธิใช้ Test to Release Scheme ใน Day 5 (มีค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้วัคซีนครบ 2 โดส แต่เป็นวัคซีนชนิดที่ไม่ผ่านการรับรอง ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขเดียวกับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

การประกาศในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบิน ทั้งยังเป็นการประกาศใช้กับทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ด้วย