Tuesday, 7 December 2021

อัยการ ชี้โทษขั้นสุด "พ่อเลี้ยง" ประหารชีวิตสถานเดียว
อัยการ ชี้โทษ “พ่อเลี้ยง” หนักขั้นประหารชีวิต แต่หากผู้ต้องหาอ้างว่า ไม่มีเจตนาฆ่า หรือทำร้ายให้ถึงแก่ความตายก็มีโทษจำคุกไม่เกิน15 ปี