Friday, 22 October 2021

อุตุฯภาคเหนือเผย ลมหนาวมาแน่สิ้นเดือนนี้
น.ส.ชลาลัย แจ่มผล ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเผยภาคเหนือลมหนาวมาแน่สิ้นเดือนนี้ถึงก.พ. 65 โดยปีนี้ลมหนาวมาช้ากว่าปกติ