Monday, 18 October 2021

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แจ้งด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯสระบุรี พายุคมปาซุ กระทบเเล้ว


  พายุ”คมปาซุ” กระทบเเล้ว ฝนตกหนัก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แจ้งด่วนที่สุด วันที่ 13ต.ค.64 นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จ.สระบุรี ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ระบุว่า

แจกส่วนลดลาซาด้า

แจ้งด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯสระบุรี พายุคมปาซุ กระทบเเล้ว

เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ปริมาณน้ำใหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

แจ้งด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯสระบุรี พายุคมปาซุ กระทบเเล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 100 ลูกบาศก์มตร/วินาที ในวันที่ 13ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชน จากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2.00 – 2.50 ม. (จากปัจจุบัน เวลา 16.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564)

แจ้งด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯสระบุรี พายุคมปาซุ กระทบเเล้ว

จึงขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง เร่งขนย้ายของขึ้นที่สูง และติดตามสถานการณ์ น้ำอย่างใกล้ชิตต่อไป

แจ้งด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯสระบุรี พายุคมปาซุ กระทบเเล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปสักชลสิทธิ์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์

แจกส่วนลดลาซาด้า

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน