Friday, 3 December 2021

เจอตัวแล้ว! สาวแสบหลอกขายบอนสี เหยื่อสูญนับล้าน ตำรวจรอให้ฉีดวัคซีนเสร็จค่อยจับเจอตัวแล้ว! สาวแสบหลอกขายบอนสี เหยื่อสูญนับล้าน ตำรวจรอให้ฉีดวัคซีนเสร็จค่อยจับ  รวบคา รพ.สาวแสบหลอกขายบอนสี เหยื่อเป็นพันราย ความเสียหายนับล้านจนต้องเปิดเพจตามล่า ตำรวจรอฉีดวัคซีนเสร็จแล้วจับกุมตัว