Tuesday, 24 May 2022

เชียงใหม่ ปิดหมู่บ้านห้วยน้ำริน 10วัน เจอคลัสเตอร์โควิด – โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค


เชียงใหม่ ปิดหมู่บ้านห้วยน้ำริน 10วัน เจอคลัสเตอร์โควิด

วันที่ 28 ม.ค. 2565 เวลา 19:22 น.

เชียงใหม่-ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งปิดหมู่บ้านห้วยน้ำริน อ.เชียงดาว 10 วัน หลังพบคลัสเตอร์โควิด-19

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 20/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยสั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านห้วยน้ำริน หมู่ 16 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ภายหลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

ทั้งนี้ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิ-19 หากผลตรวจเป็นลบ ให้แยกกักตนเองที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 7 วัน และสังเกตอาการตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลาอีก 3 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคและให้นายอำเภอเชียงดาวในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาวกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิ-19 หากผลตรวจเป็นลบ ให้แยกกักตนเองที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 7 วัน และสังเกตอาการตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลาอีก 3 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคและให้นายอำเภอเชียงดาวในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาวกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิ-19 หากผลตรวจเป็นลบ ให้แยกกักตนเองที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 7 วัน และสังเกตอาการตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลาอีก 3 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคและให้นายอำเภอเชียงดาวในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาวกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com