Monday, 18 October 2021

เช็กข้อปฏิบัติ “ทำได้-ไม่ได้” อังกฤษถอดไทยพ้นบัญชีแดง มีผลวันนี้ !“อังกฤษ” กลุ่มประเทศ EU ถอดไทยพ้น “บัญชีแดง” จากสถานการณ์โควิด เช็กเงื่อนไขการเดินทาง-ข้อปฏิบัติที่ต้องรู้

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหราชอาณาจักร (UK) ประกาศให้ประเทศไทยออกจากกลุ่มบัญชีแดง (Non-Red List) ส่งผลให้มีการปรับเงื่อนไขการเดินทางเข้า “อังกฤษ” ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศของ EU โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (11 ต.ค.) เวลา 04.00 น. (เวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร) เป็นต้นไป

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปข้อมูลที่ควรรู้สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางจากประเทศไทยไปยังอังกฤษ ทั้งชาวไทยและชาวอังกฤษที่ต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศตนเอง

เดินทางจากไทยไปอังกฤษ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

การปรับรายชื่อประเทศในบัญชีแดงของสหราชอาณาจักรในครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการปฏิบัติตัวด้วยกัน 2 ข้อหลัก โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ให้รายละเอียดไว้ ดังนี้

เงื่อนไขที่ 1 : ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มบัญชีแดง (Red List)

 • กักตัวแบบ Hotel Quarantine จำนวน 10 วัน มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2,250 ปอนด์ต่อคน
 • ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง
 • ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 2 และวันที่ 8 หลังเดินทางทางเข้าประเทศอังกฤษ
 • ไม่มีสิทธิใช้ Test to Release Scheme ในวันที่ 5 หลังเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ

เงื่อนไขที่ 2 : ผู้ที่มาจากประเทศอื่น และไม่มีประวัติเดินทางไปยังประเทศที่อยู่ในกลุ่มบัญชีแดง (Red List) ใน 10 วันก่อนหน้า แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว 2 โดส

 • ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรอง ซึ่งปัจจุบันมี 4 ชนิด ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ โมเดอร์นา และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 • ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากประเทศต่าง ๆ เช่น สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, ออสเตรเลีย และอื่น ๆ
 • สามารถฉีดวัคซีนสูตรผสมได้ แต่ต้องเป็นวัคซีนใน 4 ชนิดที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
 • มีเอกสาร Vaccine Certificate ที่ระบุข้อมูลครบถ้วน เป็นภาษาอังกฤษ
 • ไม่ต้องกักตัวใด ๆ
 • ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง
 • ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 2 หลังจากเดินทางถึงอังกฤษเท่านั้น

2. ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือยังได้รับวัคซีนไม่ครบ

 • ต้องกักตัวแบบ Self Isolation ในที่พัก จำนวน 10 วัน
 • ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง
 • ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 2 และวันที่ 8 หลังเดินทางทางเข้าประเทศอังกฤษ
 • มีสิทธิใช้ Test to Release Scheme ในวันที่ 5 หลังเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ (มีค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้วัคซีนครบ 2 โดส แต่เป็นวัคซีนชนิดที่ไม่ผ่านการรับรองจากสหราชอาณาจักร ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขเดียวกับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ (27 ส.ค.64) สหราชอาณาจักรได้ประกาศให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มบัญชีแดง โดยได้กำหนดเงื่อนไข 2 ข้อหลัก คือ ต้องกักตัว 10 วัน หลังเดินทางเข้าประเทศ พร้อมทั้งต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ระหว่างกักตัว

 • สหราชอาณาจักรจัดไทยเป็นกลุ่มประเทศ “สีแดง” แจ้งเงื่อนไขเดินทาง

อ่านข่าวต้นฉบับ: เช็กข้อปฏิบัติ “ทำได้-ไม่ได้” อังกฤษถอดไทยพ้นบัญชีแดง มีผลวันนี้ !