Thursday, 21 October 2021

เตรียมรับมือฝนตกหนักอีกระลอก 11-16 ต.ค. จากพายุโซนร้อนไลออนร็อก


กรมชลประทานเผย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม้น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ขอประชาชนเตรียมเฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำล้นตลิ่งอีกระลอก คาดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี มีแนวโน้มสูงขึ้นและท่วมขังที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี อ.เมือง จ.อ่างทอง อ.บางปะหัน อ.ท่าเรือ

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสัก วันนี้ (10 ต.ค. 64) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ปรับลดการระบายน้ำเหลือ 550 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มลดลง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ลดลง 84 ซม.อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ลดลง 90 ซม.อ.เมือง จ.สระบุรี ลดลง 66 ซม. และอ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ลดลง 34 ซม. 

ขณะที่เขื่อนพระราม 6 มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 750 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน ลดลง 23 ซม. คลองระพีพัฒน์รับน้ำ 183 ลบ.ม./วินาที ช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไปสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา มีแนวโน้มลดลงทุกสถานี ดังนี้ สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีน้ำไหลผ่าน 2,451 ลบ.ม./วินาที ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ลดลงเล็กน้อยประมาณ 6 ซม. ด้านเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,545 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนลดลง ดังนี้ 

อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ลดลง 7 ซม. อ.เมือง จ.อ่างทอง ลดลง 4 ซม. แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำล้นตลิ่งอีกระลอก ตามประกาศของ กอนช. จึงขอให้ติดตามข่าวการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ที่จะเกิดพายุโซนร้ินไลอออนร็อค พร้อมข่าวแจ้งเตือนจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติอย่างใกล้ชิด ในช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม 2564

อ่านข่าวต้นฉบับ: เตรียมรับมือฝนตกหนักอีกระลอก 11-16 ต.ค. จากพายุโซนร้อนไลออนร็อก