Thursday, 21 October 2021

เตือนของชิ้นเดียว วางไว้ในรถ สุดท้ายไฟท่วม อุทาหรณ์ชั้นดี
วางพาวเวอร์แบงค์ ไว้หน้ารถ สุดท้ายไฟไหม้ท่วม เจ้าของไม่ติดใจสาเหตุ