Thursday, 21 October 2021

เตือนฉบับ 7 "พายุคมปาซุ" กำลังเคลื่อนตัว ทำภาคอีสานฝนถล่มหนักมาก
เตือนฉบับ 7 “พายุคมปาซุ” กำลังเคลื่อนตัว คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่อ่าวตังเกี๋ย และขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะทำให้ภาคอีสานมีฝนตกถล่มหนักมาก