Thursday, 21 October 2021

เตือน อย่าใช้"เสื้อผ้าเก่า"เป็นผ้าเช็ดเท้าเด็ดขาด ถ้ายังห่วงผู้สู้งอายุในบ้านท่าน
กรมควบคุมโรค เตือน ไม่ควรนำเสื้อผ้ามาเป็นที่เช็ดเท้า เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุหกล้ม