Thursday, 7 July 2022

เปิดคำสั่ง ศบค.ฉบับที่ 24 “มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด” – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


เปิดคำสั่ง ศบค.ฉบับที่ 24 “มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด”

วันที่ 31 มี.ค. 2565 เวลา 13:41 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่ง ศบค.ฉบับที่ 24 ” แนวปฏิบัติมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด” มีผล 1 เม.ย. 65

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 (โควิด – 19) ที่ 7/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่24 ) ซึ่งเป็น แนวปฏิบัติ “มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด” ลงนามโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศูนย์ศบค. โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/075/T_0049.PDF?fbclid=IwAR1aHvA8VPOcTWX3awD9fZUtSsDMKxbWEVikqjMjRqTH2zMgei-EUao1_Ws
สนับสนุนโดย ufabet | betflix | ดูซีรีย์ออนไลน์