Tuesday, 24 May 2022

เปิดศูนย์วิชาการผู้สูงวัยรู้ทันสื่อป้องถูกหลอกในโลกออนไลน์สสส.จับมือ ม.มหิดล เปิดตัว “ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ” ยกปมผู้สูงอายุถูกหลอกในโลกออนไลน์ ผุดนวัตกรรมเกมออนไลน์ หยุด-คิด-ถาม-ทำ ‘สต๊าซ’ รุกปั้นสูงวัยรู้ทันสื่อ

สนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com