Monday, 18 October 2021

เปิดหลักฐานใหม่"โควิด-19"แพร่จากสัตว์สู่คนหลายต่อหลายครั้งแล้ว
หลักฐานชิ้นสำคัญที่สนับสนุนสมมติฐานที่ว่า “โควิด-19” เกิดจากการ”ติดเชื้อ”ข้ามสายพันธุ์ตามธรรมชาติ