Thursday, 21 October 2021

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ได้สิทธิช่วยเหลืออะไรบ้าง
เปิดรายละเอียดเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่ ได้สิทธิช่วยเหลืออะไรบ้างจากทางรัฐบาล