Friday, 22 October 2021

เปิดโปรเจกต์พันล้าน กิจการ “ปฐมพล-ปฏิพัทธ์” หลานประยุทธ์เปิดโปรเจกต์ “ปฐมพล-ปฏิพัทธ์” ลูกปรีชา หลานประยุทธ์ ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐ รวมเวลา 8 ปี 70 คู่สัญญา วงเงินกว่า 1 พันล้าน

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งเป็นน้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ​ (ป.ป.ช.)​

กรณีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ถูกกล่าวหาว่าจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จและเอกสารประกอบ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ กรณีมิได้แจ้งถือครองบ้านใน จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากของนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา ภริยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนี้ คณะอนุกรรมการไต่สวนฯ จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และสรุปสำนวนส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ของนายปฐมพล จันทร์โอชา บุตรชายคนโต พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และหลานชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐ ในปี 2564 อย่างน้อย 3 สัญญา วงเงิน 251.88 ล้านบาท

3 โครงการมีอะไรบ้าง

1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก (คสล.) 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วงเงินงบประมาณ 154,779,100 บาท ราคากลาง 171,816,100 บาท

หจก.คอนเทมโพรารีฯ ชนะด้วยราคา 128,850,000 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วงเงินงบประมาณ 99,467,211 บาท ราคากลาง 108,213,000 บาท

หจก.คอนเทมโพรารีฯ ชนะด้วยราคา 82,500,000 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 กับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E bidding) วงเงินงบประมาณ 40,557,700 บาท ราคากลาง 40,557,700 บาท

หจก.คอนเทมโพรารีฯ ชนะด้วยราคา 40,527,708 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กับเทศบาลตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก

รู้จัก “คอนเทมโพรารี”

ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ทุนปัจจุบัน 3,000,000 บาท ตั้งอยู่ที่ 160/19 หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

มีนายปฐมพล จันทร์โอชา เป็นหุ้นส่วนด้วยเงินสดจำนวน 1,000,000 บาท น.ส.พัชรินทร์ ธีรวงศ์ภาสกร ลงหุ้นด้วยเงินสด 1,000,000 บาท และนางวัลละภา จันทร์โอชา ลงหุ้นด้วยเงินสด 1,000,000 บาท

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีสินทรัพย์รวม 95,700,746 บาท หนี้สินรวม 92,962,389 บาท รายได้รวม 62,387,423 บาท รายจ่ายรวม 76,183,778 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 2,794,675 บาท ขาดทุนสุทธิ 16,591,031 บาท

ขณะที่ฐานะการเงินในปี 2562 หนี้สินรวม 152,851,533 บาท รายได้รวม 146,413,407 บาท รายจ่ายรวม 137,632,786 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 4,552,317 บาท ขาดทุนสิทธิ 2,466,255 บาท

โครงสร้างบริษัท 2 ลูกชายปรีชา

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา มีบุตรชาย 2 คน คือ นายปฐมพล จันทร์โอชา เป็นบุตรชายคนโต และนายปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา บุตรชายคนเล็ก ทั้ง 2 คน มีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่น ๆ เป็นของตัวเอง ดังนี้

นายปฐมพล จันทร์โอชา เป็นกรรมการ-ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 4 แห่ง คือ

1.หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ทุนปัจจุบัน 3,000,000 บาท แจ้งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป ตั้งอยู่ที่ 160/19 หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ปรากฏชื่อ นายปฐมพล จันทร์โอชา เป็นหุ้นส่วนด้วยเงินสดจำนวน 1,000,000 บาท น.ส.พัชรินทร์ ธีรวงศ์ภาสกร ลงหุ้นด้วยเงินสด 1,000,000 บาท และนางวัลละภา จันทร์โอชา ลงหุ้นด้วยเงินสด 1,000,000 บาท และมีนายปฐมพล และ น.ส.พัชรินทร์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีสินทรัพย์รวม 95,700,746 บาท หนี้สินรวม 92,962,389 บาท รายได้รวม 62,387,423 บาท รายจ่ายรวม 76,183,778 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 2,794,675 บาท ขาดทุนสุทธิ 16,591,031 บาท

2.บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ทุนจดทะเบียน 240,000,000.00 บาท แจ้งประกอบธุรกิจการใช้เช่ายานยนต์ ตั้งอยู่ที่ 50/42 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 27 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ปรากฏชื่อ นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล นายชญานิน ปัตตพงศ์ นายนิกร ทั่งทอง นายอิทธิ สุเมธโชติเมธา นายปฐมพล จันทร์โอชา และนายศิวพงศ์ บุญสาลี เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 43,637,276 บาท รายจ่ายรวม 53,312,640 บาท ขาดทุนสุทธิ 9,675,363 บาท

3. บริษัท มาซูมิ จำกัด

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ทุนปัจจุบัน 2,000,000 บาท แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่ ตั้งอยู่ที่ 99/4 ถนนพระองค์ขาว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ปรากฏชื่อนายปฐมพล จันทร์โอชา และ น.ส.พัชรินทร์ ธีรวงศ์ภาสกร เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุด เมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 30,911 บาท รายจ่ายรวม 7,000 บาท กำไรสุทธิ 23,911 บาท

4.บริษัท พีทีที พาวเวอร์ กรุ๊ปคอน จำกัด

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จดทะเบียน 4.5 ล้านบาท ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียนระบุว่า เป็นธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน ระบุว่า ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ตั้งอยู่ที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ปรากฏชื่อ นายเตชินท์ มุกดาลอย นายปฐมพล จันทร์โอชา และนายเถกิง ลิ่มพันธ์ เป็นคณะกรรมการ

ขณะที่ นายปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา ปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัท บริษัท พี-ไรท์แอนด์บริส จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ทุนปัจจุบัน 1,000,000 บาท แจ้งประกอบธุรกิจ กิจการรับเหมาก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ 181/9 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ปรากฏชื่อ นายปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา เป็นคณะกรรมการ ขณะที่ การแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 นายปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา ถือหุ้นใหญ่สุด 90% นายอดิรุจ สิงหเดช ถือ 5% นายเอี่ยม เนตรคง ถือ 5%

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีสินทรัพย์รวม 1,036,441 บาท หนี้สินรวม 15,000 บาท แจ้งมีรายได้รวม 282,565 บาท รายจ่ายรวม 20,934 บาท

ชนะประมูลงานรัฐกว่าพันล้าน

นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล (กก.) ระบุถึงกรณีที่ หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ของหลานชาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชนะประมูลงานของหน่วยงานรัฐ

โดยมี หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น เป็นคู่สัญญากับกองทัพภาคที่ 3 รวมถึงหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ระหว่างปี 2558-2563 รวมวงเงินอย่างน้อย 611.43 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี 2564 ยังเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐ 3 สัญญา มูลค่ารวมวงเงิน 251.88 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 863.31 ล้านบาท

ข้อมูลจากสำนักข่าวอิศรา ระบุว่า ในจำนวน 4 บริษัท/หจก.ของ นายปฐมพล-นายปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา 2 พี่น้องบุตร พล.อ.ปรีชา พบว่ามีอย่างน้อย 3 แห่ง ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และกองทัพ ได้แก่

  • หจก.คอนเทมโพรารี เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ระหว่างปี 2557-2563 อย่างน้อย 22 โครงการ วงเงิน 611.43 ล้านบาท และจากการเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐอีก 3 สัญญา ในปี 2564 วงเงิน 251.88 ล้านบาท รวม 863.31 ล้านบาท
  • บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ระหว่างปี 2562-2564 อย่างน้อย 49 โครงการ วงเงิน 130.83 ล้านบาท
  • บริษัท พี-ไรท์แอนด์บริส จำกัด เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ระหว่างปี 2561-2563 อย่างน้อย 2 โครงการ วงเงิน 24.76 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นคู่สัญญาร่วมกับ หจก.คอนเทมโพรารีฯ ของนายปฐมพลด้วย 1 สัญญา คือ โครงการก่อสร้างอาคารกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 กองทัพภาคที่ 3 วงเงิน 11.8 ล้านบาท

ตั้งแต่ปี 2557-2564 มูลค่าโครงการ ที่ปรากฏชื่อ “2 พี่น้อง” บุตรชาย พล.อ.ปรีชา ร่วมเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ มีอย่างน้อย 76 โครงการ วงเงินกว่า 1,018.9 ล้านบาท

อ่านข่าวต้นฉบับ: เปิดโปรเจกต์พันล้าน กิจการ “ปฐมพล-ปฏิพัทธ์” หลานประยุทธ์