Friday, 3 December 2021

เร่งพัฒนาศักยภาพกู้ภัย-อาสาจราจรเสริมทัพป้องกันอุบัติเหตุสมุทรสงคราม-คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา-สสส.ลงพื้นที่ติดตามงานความปลอดภัยบนท้องถนน เร่งพัฒนาศักยภาพให้กู้ชีพ-กู้ภัย อาสาจราจรเสริมทัพเมื่อ2564