Wednesday, 27 October 2021

เสี่ยเจ้าของสวนทุเรียนบางสะพาน ถูกแทงคอเสียชีวิตสยองคาบ้าน ยังไม่รู้ตัวคนร้ายเสี่ยเจ้าของสวนทุเรียนบางสะพาน ถูกแทงคอเสียชีวิตสยองคาบ้าน ยังไม่รู้ตัวคนร้าย  เสี่ยเจ้าของสวนทุเรียน ถูกแทงคอดับในบ้าน ภรรยาเผยเพิ่งขายทุเรียนได้เงินหลักล้าน ยังไม่รู้ใครเป็นคนทำ