Tuesday, 7 December 2021

เเจ้งเตือนด่วนที่สุด ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย จะรุนแรงมากขึ้น เตรียมเก็บของขึ้นที่สูง


    17ต.ค.64 โครงการชลประทานนครราชสีมาแจ้งเตือนด่วนที่สุด สถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรและลุ่มน้ำลำตะคอง อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  อยู่ในภาวะเสี่ยงภัยอันตรายมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น เตรียมเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง (ระดับการแจ้งเตือนสีเหลือง)

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

เเจ้งเตือนด่วนที่สุด ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย จะรุนแรงมากขึ้น เตรียมเก็บของขึ้นที่สูง
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท้ายอ่างเก็บน้ำลำตะคองและลำน้ำสาขา เนื่องจากฝนตกหนักมากบริเวณท้ายอ่างฯ
อาจมีน้ำล้นตลิ่งและบ่าไหลหลาก
ติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิด

เเจ้งเตือนด่วนที่สุด ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย จะรุนแรงมากขึ้น เตรียมเก็บของขึ้นที่สูง

เเจ้งเตือนด่วนที่สุด ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย จะรุนแรงมากขึ้น เตรียมเก็บของขึ้นที่สูง

ด้าน เขื่อนทับเสลา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 3 บานของเขื่อน หลังจากมีปริมาณน้ำกักเก็บภายในอ่างมากเกินกำหนด จนทำให้เกิดน้ำล้นสปิลเวย์ ทำให้การระบายน้ำของเขื่อนทับเสลาในครั้งนี้ สร้างความกังวลให้กับประชาชนที่อยู่ด้านล่างเขื่อน

เเจ้งเตือนด่วนที่สุด ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย จะรุนแรงมากขึ้น เตรียมเก็บของขึ้นที่สูง
 

เเจ้งเตือนด่วนที่สุด ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย จะรุนแรงมากขึ้น เตรียมเก็บของขึ้นที่สูง
ในส่วนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ แจ้งว่า เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 1.00 – 1.30 เมตร

เเจ้งเตือนด่วนที่สุด ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย จะรุนแรงมากขึ้น เตรียมเก็บของขึ้นที่สูง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น จังหวัดลพบุรีจึงได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอท่าหลวง พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมพร้อมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนได้โดยทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัย

เเจ้งเตือนด่วนที่สุด ภาวะเสี่ยงภัยอันตราย จะรุนแรงมากขึ้น เตรียมเก็บของขึ้นที่สูง

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน