Monday, 18 October 2021

เเม่ค้าเสื้อผ้า ได้ยินเสียงดังกุกกักหลังเปิดเเอร์ วันนี้วันดีเชื่อมาให้โชค
เเม่ค้าขายเสื้อผ้า เชื่อมาให้โชคในวันแซนโฎนตา ได้ยินเสียงกุกกักดังหลังจากเปิดเเอร์ในร้าน ไม่พลาดตีเลขเด็ด