Tuesday, 7 December 2021

โคราชแจงสามเณรสอบนักธรรมวัดป่าสาลวันติดโควิด1รูป – โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค


โคราชแจงสามเณรสอบนักธรรมวัดป่าสาลวันติดโควิด1รูป

วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 16:29 น.

นครราชสีมา – สสจ.โคราชเผยสามเณรสอบนักธรรมในวัดป่าสาลวันติดโควิด1รูป ส่งรักษาตัวแล้ว จนถึงขณะนี้ไม่พบการติดเชื้อเพิ่ม

นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ออกหนังสือชี้แจง กรณีพบการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในวัดป่าสาลวัน อ.เมืองนครราชสีมา และมีข่าวลือว่าพบการติดเชื้อโควิด-19 ในภิกษุ สามเณร จำนวน 5 รูป ทีมสอบสวนโรคได้คัดกรองและแยกบริเวณกักกันเพื่อส่งตรวจยืนยันผลที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและได้นำส่งผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน (สามเณร) ไปกักตัวที่ศูนย์ Community Isolation (CI) ที่วัดป่าสัมปัตตะวนาราม อำเภอเมืองนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.64 รวมทั้งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณวัดป่าสาลวันเรียบร้อยแล้วและจากการสอบสวนโรคพบว่าสามเณรไม่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นในวัดฯและยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในวัดป่าสาลวันแต่อย่างใด

ที่อาคารสาลวันบูชาบูรพาจารย์ วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา พระภิกษุ สามเณร ฝ่ายธรรมยุตก์ จากหลายวัดในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กว่า 160 รูป ยังคงเดินทางมาทำการสอบนักธรรม ตามปกติ ที่มีกำหนดสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย.64 โดยมีมาตรการคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบอย่างเข้มงวด