Monday, 27 September 2021

โควต้า “วัคซีนไฟเซอร์” 1.54 ล้านโดส จัดสรรให้คน 5 กลุ่ม


ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะทำงานด้านบริหารจัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้เผยแผนการจัดสรร “วัคซีนไฟเซอร์” (Pfizer) จำนวน 1.54 ล้านโดส โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

 

ลาซาด้า

 

1. บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ (เข็ม 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน) 700,000 โดส

2.ผู้มีภาวะเสี่ยงสูง ต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่มีสัญชาติไทย 645,000 โดส คือ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค อายุ 12 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

3. ชาวต่างชาติ ที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้เดินทางไป ตปท. ที่จำเป็นต้องรับวัคซีน Pfizer เช่น นักการทูต นักศึกษา 150,000 โดส

4. ทำการศึกษาวิจัย (ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการวิจัยจริยธรรม) 5,000 โดส

5. สำรองส่วนกลาง สำหรับตอบโต้การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ 40,000 โดส

 

วัคซีนไฟเซอร์ 1.54 ล้านโดส

 

ลาซาด้า

 

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน