Friday, 21 January 2022

โควิดกทม.ยอดสูงนำอันดับ 1 จับตา 4 จว.ยอดพุ่งเกิน 100 ราย


โควิดกทม.ยอดสูงนำอันดับ 1 จับตา 4 จว.ยอดพุ่งเกิน 100 ราย

วันที่ 31 ธ.ค. 2564 เวลา 13:30 น.

ศบค. เผย 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.อันดับ 1 ที่ 430 ราย จับตา “ชลบุรี-อุบลฯ-ปากน้ำ-นครศรีฯ”ยอดพุ่งเกิน 100 ราย

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 3,111ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 2,767 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 78ราย จากเรือนจำ 154 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 112 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 2,223,435 ราย อยู่อันดับที่ 24 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 26 ราย / ยอดสะสม 21,698 ราย เป็นชาย 14 ราย หญิง 12 ราย อายุระหว่าง 39-95 ปี เป็นชาวไทย 26 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 19 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 6 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 3,241ราย ยอดสะสม2,168,494 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 33,243 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก588ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 148 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 30 ธค.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 104,278,364 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 51,267,054 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 46,080,159 โดส เข็มที่ 3 จำนวน 6,931,151 โดส เฉพาะวันที่ 30 ธ.ค. 64 ฉีดวัคซีนยอดรวม 383,753 โดส

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 430 ราย 2.ชลบุรี 310 ราย 3.อุบลราชธานี 150 ราย 4.สมุทรปราการ 113 ราย 5.นครศรีธรรมราช 103 ราย 6.ขอนแก่น 91 ราย 7.ภูเก็ต 86 ราย 8.เชียงใหม่ 63 ราย 9.อุดรธานี 62 ราย และ 10.สงขลา 60 รายสนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com