Friday, 3 December 2021

โควิดชลบุรีติดเชื้อใหม่162 ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม – โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค


โควิดชลบุรีติดเชื้อใหม่162 ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

วันที่ 16 พ.ย. 2564 เวลา 07:38 น.

ชลบุรี-โควิดติดเชื้อเพิ่ม 162 คลัสเตอร์ทหาร 8 ปอดอักเสบ 2 ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม อยู่ระหว่างรักษาอีก 2,361 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 162 ราย

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 31 ราย สะสม 4,865 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,789 ราย

2. Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 4 ราย สะสม 1,605 ราย(ทหารเกณฑ์ 4 ราย)

3. Cluster กรมทหารราบที่ 21 กองพันที่3 อ.เกาะจันทร์ 4 ราย สะสม 4 ราย4. Cluster ที่พักแรงงานต่างด้าว ม.4 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง 4 ราย สะสม 4 ราย

5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 2 ราย

6. บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย

7. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด

7.1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย

7.2 จังหวัดระยอง 1 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

8.1 ในครอบครัว 40 ราย

8.2 จากสถานที่ทำงาน 30 ราย

8.3 ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 12 ราย

10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 29 ราย ผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบทั้ง 2 ราย ยังไม่ได้รับวัคซีน อายุ 40 ปี และ 21 ปี ขอความร่วมผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีรับวัคซีนโควิด-19 วัคซีนช่วยลดความรุนแรงและช่วยลดการแพร่ระบาดได้