Monday, 6 December 2021

โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 209 ตาย1ไม่พบประวัติรับวัคซีน – โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค


โควิดชลบุรี ติดเชื้อรายใหม่ 209 ตาย1ไม่พบประวัติรับวัคซีน

วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 07:21 น.

ชลบุรี-สสจ.ชลบุรี เผยโควิดติดเชื้อรายใหม่ 209 เสียชีวิต 1 ไม่พบประวัติรับวัคซีน คลัสเตอร์ทหารเรือติดเชื้อสะสม1,611

เมื่อวันที่ 17พ.ย.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 209 ราย ยอดป่วยสะสม 105,215 ราย รักษาหายเพิ่ม 289 ราย รักษาหายสะสม 102,191 ราย กำลังรักษา 2,280 ราย เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิติสะสม 744 ราย

รายละเอียดการติดเชื้อรายใหม่ มาจาก

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 15 ราย สะสม 4,886 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,792 ราย

2. Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 16 ราย สะสม 1,611 ราย

2.1 ทหารเกณฑ์ 9 ราย

2.2 ข้าราชการทหารเรือ 7 ราย

3. Cluster กรมทหารราบที่ 21 กองพันที่ 3 อ.เมืองชลบุรี 6 ราย สะสม 10 ราย

4. Cluster ที่พักแรงงาน บริษัท เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อ.เมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 4 ราย

5. บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย

6. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 2 ราย

7. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด 7.1 กทม. 1 ราย 7.2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ราย 7.3 จังหวัดระยอง 1 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 8.1 ในครอบครัว 54 ราย 8.2 จากสถานที่ทำงาน 40 ราย 8.3 บุคคลใกล้ชิด 7 ราย 8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 11 ราย

10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 45 ราย

ผู้เสียชีวิต-อาการหนัก

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ที่มีอาการรุนแรง ใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย ไม่ได้ฉีดวัคซีน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 4 ราย ฉีดวัคซีน 1 ราย ไม่ได้ฉีดวัคซีน 3 ราย

ในเดือน พย.มีจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรง ใส่ท่อช่วยหายใจ 7 ราย ฉีดวัคซีน 2 ราย ไม่ฉีดวัคซีน 5 ราย ปอดอักเสบ 34 ราย ฉีดวัคซีน 5 ราย ไม่ฉีดวัคซีน 29 ราย

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 รายของวันนี้ (เพศชายอายุ 54 ปี) เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (บุคคลใกล้ชิด) ของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ การมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน และไม่พบประวัติการรับวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น