Saturday, 4 December 2021

“โควิดชลบุรี” พบป่วยอีก 178 ราย คลัสเตอร์ค่ายทหารยังเจอต่อเนื่อง


“โควิดชลบุรี” พบป่วยอีก 178 ราย คลัสเตอร์ค่ายทหารยังเจอต่อเนื่อง

วันที่ 20 พ.ย. 2564 เวลา 07:05 น.

ชลบุรี- พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ อีก 178 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากครอบครัว ที่ทำงาน คลัสเตอร์ค่ายทหารพบอีก 19 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

เมื่อวันที่ 20 พย.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 178 ราย เสียชีวิต 2 ราย รวม 749 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาจาก 1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 19 ราย สะสม 4,954 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,802 ราย 2. Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 19 ราย สะสม 1,659 ราย(ทหารเกณฑ์ 18 ราย,ข้าราชการทหารเรือ 1 ราย) 3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 4 ราย 4. บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย 5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน(ในครอบครัว 43 ราย,ที่ทำงาน 44 ราย,บุคคลใกล้ชิด 10 ราย,ร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย) 6.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 5 ราย 7. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 29 ราย

ณ 20 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,566,464 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 148 คน ปอดอักเสบ 10 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 2 คน เสียชีวิต 4 คน

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 224,266 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 538,343 คน รวม 762,609 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 301 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนติดเชื้อ 4,167 คน ปอดอักเสบ 33 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 6 คน เสียชีวิต 26 คน

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งไม่พบประวัติการรับวัคซีน) ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 3 ราย (มีประวัติรับวัคซีนครบชุด 2 ราย ไม่พบประวัติรับวัคซีน 1 ราย) และยังพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (อายุ 50 ปี และ 84 ปี) มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต ได้แก่ 1 รายเป็นผู้สูงอายุ และทั้ง 2 ราย มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ซึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิต1 รายในวันนี้ ไม่พบประวัติการรับวัคซีน

การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร ขอความร่วมมือ แหล่งชุมชุมชนดังนี้

ตลาด 1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย 2. ไม่สังสรรค์ 3. ป่วยต้องหยุด4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ 5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา 6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน 7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน 8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง 9. มีการสุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สถานประกอบการ 1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า 2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย 3. ป่วยต้องหยุด 4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 6. สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ