Tuesday, 24 May 2022

“โควิดชลบุรี” พบ ป่วยใหม่ 482 ราย ติดจากที่ทำงาน-ในครอบครัวมากสุด


“โควิดชลบุรี” พบ ป่วยใหม่ 482 ราย ติดจากที่ทำงาน-ในครอบครัวมากสุด

วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 07:09 น.

ชลบุรี- พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ อีก 482 ราย เสียชีวิต 2 ราย โดย ติดจากสถานที่ทำงาน 100 ราย ในครอบครัว 147 ราย

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 482 ราย เสียชีวิต 2 ราย รวม 13 ราย (ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 )

ผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจาก 1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 40 ราย สะสม 526 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 112 ราย 2. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 13 ราย 3. บุคลากรทางการแพทย์ 9 ราย 4. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 2 ราย ดังนี้(4.1 กทม. 1 ราย 4.2 จังหวัดปทุมธานี 1 ราย) 5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน(5.1 ในครอบครัว 147 ราย5.2 จากสถานที่ทำงาน 100 ราย5.3 บุคคลใกล้ชิด 16 ราย 5.4 ร่วมวงสังสรรค์ 10 ราย) 6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 21 ราย 7. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 124 ราย

ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,839,522 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,049 คน ปอดอักเสบ 22 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 5 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 96,789 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 392,762 คน รวม 489,551 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 291 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 7,189 คน ปอดอักเสบ 16 ราย ใส่ท่อหายใจ 6 ราย และเสียชีวิต 8 ราย

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยปอดอับเสบ รายใหม่ 3 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนสองราย) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (อายุ 86 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งราย) ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อสนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com