Tuesday, 24 May 2022

โควิดชียงรายไม่ลดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่35 ตรวจATKบวก159 – โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค


โควิดชียงรายไม่ลดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่35 ตรวจATKบวก159

วันที่ 20 ม.ค. 2565 เวลา 11:22 น.

เชียงราย-สสจ.เชียงราย รายงานโควิด-19 ระบาด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35 ตรวจ ATK ผลบวก 159 รักษาหายสะสม 930 ราย

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน 35 ราย โดยติดเชื้อภายในจังหวัด 33 ราย กลุ่มคลัสเตอร์ต่อเนื่องจากเดิม ไม่มี สัมผัสในครอบครัว 9 ครอบครัว มีผู้ป่วย 10 ราย สัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 6 ราย อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย 17 ราย

โดยพบในพื้นที่

อ.เมืองเชียงราย 17 ราย (ต.รอบเวียง 6 ราย, ต.บ้านดู่ 4 ราย, ต.ท่าสุด 4 ราย, ต.ริมกก 1 ราย, ต.ดอยฮาง 1 ราย, ต.ท่าสาย 1 ราย)

อ.เวียงชัย 4 ราย (ต.เวียงชัย 3 ราย, ต.เวียงเหนือ 1 ราย)

อ.แม่สาย 3 ราย (ต.เวียงพางคำ 2 ราย, ต.แม่สาย 1 ราย)

อ.แม่จัน 3 ราย (ต.จอมสวรรค์ 2 ราย, ต.แม่จัน 1 ราย)

อ.แม่ฟ้าหลวง 2 ราย (ต.แม่สลองนอก 1 ราย, ต.แม่สลองใน 1 ราย)

อ.พาน 2 ราย (ต.เมืองพาน 1 ราย,ต.ป่าหุ่ง 1 ราย)

อ.แม่สรวย 1 ราย (ต.ท่าก๊อ)

อ.เวียงเชียงรุ้ง 1 ราย (ต.ทุ่งก่อ)

ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/รับมารักษา 2 ราย มาจาก กทม. 2 ราย

ทั้งนี้ พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม +159 ราย ในจังหวัด 158 ราย (3 อันดับสูงสุด อ.เมืองเชียงราย 96 ราย อ.พาน 18 ราย อ.แม่ลาว 10 ราย) ต่างจังหวัด 1 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 ในจังหวัด 589 ราย ต่างจังหวัด 70 ราย รวม 659 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 2,885 ราย ต่างจังหวัด 12 ราย รวม 2,897 ราย

ด้านการรักษา ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม 19 ราย กำลังรักษา 432 ราย รักษาหายสะสม 223 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม +272 ราย กำลังรักษา 1,967 ราย รักษาหายสะสม 930 ราย เสียชีวิตยอดสะสม (RT-PCR) 4 ราย



สนับสนุนโดย ufabet

https://ufabet8888.com